มาบตาพุด

No Customer
1. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
2. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด มหาชน
3. GHECO-One Company, Ltd. (Glow)
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
5. Next Tech Engineering & Manacement Co.,Ltd. (Next tech)
6. Pure Biodiesel Co.,Ltd. PBO(rpc)
7. Polytechnology Co.,Ltd. (PLT)
8. PTT Global Chemical Public Company Limited (PTT)
9. Bangkok Polyethylene Publice Co.,Ltd. (PTT BPE)
10. Thai Ethanolamines Co.,Ltd (PTT TEA)
11. Toc Glycol Co.,Ltd. (PTT Tocgc)
12. Sakc Chaisidhi Co., Ltd.
13. PTT Polyethelene (PTT TPE)
14. Thai Plastic and Chemical Plc.
15. TPT Petrochemical Plc.
16. Thai Industrial Gases Public Company Limited
17. Toyo-Thai Corporation Public Company Limited
18. Thai Film Industries Public Company Limited
19. Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd.
20. Linde Thailand Public Company Limited
21. KTK Engineering & Construction Co., Ltd.
22. Praxair (Thailand) Co., Ltd.
23. TIG Hyco Limited
24. Munkong Steel Co., Ltd. (MKS)
25. Thai Oleochemicals Co., Ltd. (TOL)