“เอซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด“

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม ค.ศ.1999 หลักการในการทำธุรกิจให้มีคุณภาพสูง “ความซื่อสัตย์สุจริต“ และมีเป้าหมายที่สม่ำเสมอ


งานด้านวิศวกรรม เช่น การออกแบบรายละเอียด ท่อ , ถัง,  โครงสร้างเหล็ก, ที่ดักเก็บฝุ่น, ระบบน้ำเสีย

การผลิตท่อและการติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรกล

โครงสร้างเหล็กและการก่อสร้าง

การทำงานของเครื่องจักรกล

งานบำรุงรักษา

ฉนวนกันความร้อน

งานโยธา

การจัดหากำลังคน

กิจกรรมของเรา